Η βιολογική καλλιέργεια

1998-2018 - Εικοσι χρόνια βιολογική Αμπελουργία

Μετά από την Α' 10ετεία στην βιολογική αμπελουργία προχωράμε. Τα αμπέλια μας έχουν πλέον αποκτήσει μιά εντυπωσιακή σταθερότητα και ισορροπία απέναντι στους ευμετάβλητους κλιματικούς -και όχι μόνο- παράγοντες

Επιπλέον από το 2002, ακολουθούμε τις αρχές βιοδυναμικής αμπελοκαλλιέργειας και εφαρμόζουμε ομοιοδυναμικές επεμβάσεις, ενώ παράγουμε δικό μας κομπόστ με το οποίο τρέφονται τα αμπέλια μας.

Το αποτέλεσμα είναι φυτά με πολύ καλή υγεία και εκπληκτικές αντοχές στα κλιματικά στρες και επιθέσεις εντόμων / μικροοργανισμών. Το σταφύλι και ο μούστος που δίνουν, έχει μεστά χαρακτηριστικά και υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρα "γράδα" και αποτελεί την βάση γιά τα προϊόντα μας.

Η ποικιλία του Σαββατιανού είναι άριστα προσαρμοσμένη στην Αττική, καθώς καλλιεργείται στα Μεσόγεια τους τελευταίους αιώνες, παρέχοντας ένα γλυκό και γευστικό οινοποήσιμο σταφύλι . Τα αμπέλια της Οικογένειας Γεώργα - που έχουν ανανεωθεί από το 2003 με νέες ποικιλίες- αποτελούνται από αμπελώνες με χαμηλόκορμα κλίματα κύρια ξερικά, χαμηλής εκ των πραγμάτων στρεμματικής απόδοσης, τα οποία καλλιεργούνται όλα βιολογικά από το 1998, σύμφωνα με την Εθνική και κοινοτική νομοθεσία ΕΟΚ 2092/91 και την μετέπειτα αναβαθμισή του Γενικου Καν. Πιστοποίησης (ΕΚ) 834/2007.

9ο Συνέδρειο Βιολογικής Αμπελουργίας και Κρασιού (IFOAM)
Μόντενα (Ιταλία) 16-17 Ιουνίου 2008