Οι ποικιλίες

Στους πιστοποιημένους βιολογικούς αμπελώνες μας στα Μεσόγεια στην Αττική, Σπάτα - Ραφήνα, καλλιεργούμε ομοιοδυναμικά τις ποικιλίες :

Λευκές

Σαββατιανό,

Ασύρτικο Μαλαγουζιά

Μοσχάτο Αλεξανδρείας,

Chardonnay

 

Ερυθρές

Αγιωργίτικο, Μανδιλαριά,

Syrah, Merlot

Τα πρέμνα / κλίματα είναι ηλικίας 10 - 50 ετών, τα περισσότερα ξηρικά χαμηλής στρεμματικής απόδοσης